top of page

Elec Pro PD

美規充電頭

30W

產品特色

USB-C PD 30W與USB-A 18W支援iOS與安卓手機快充

廣泛支援手機外,也可充Switch/平板/行動電源/筆電……等

智慧分流輸出,可同時替兩個裝置充電

充電30分可補充50%電力(依據iPhone 11 Pro)

耐溫與自動過電保護機制

產品規格

輸入 : AC 100-240 50/60Hz(Max)

輸出  : 

USB-C PD 3.0 : DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1.5A(Max) ;  

USB-A : DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(Max)

USB-C PD USB-A : DC 5V/4.8A

尺寸 : 52.5mm * 47.5mm *29.7mm

重量 : 68  +/- 5g

保固 : 18 月

EDM

產品功能說明

* 點擊看完整介紹

Download
bottom of page