top of page

Nano

鏡面行動電源 10000

產品特色

.手機同質A+鋰聚合物電芯

.PWM類比控制延長循環充電次數

.單孔2.1A大流量雙USB輸出

.智慧分流支援同時輸入與輸出

產品規格

容量 : 10000mAh
電池 : 可充式鋰聚合物
輸入 : Micro USB : DC 5V/2A 
輸出 : USB-A : 1&2 : DC 5V/2.1A, 1+2 : DC 5V/ 2.4A(Max)
尺寸 : 92.5mm * 64mm * 23.5mm
重量 : 199g +/- 5g
保固 : 12 個月

EDM

產品功能說明

* 點擊看完整介紹

Download
bottom of page