top of page

Omni

PD

快充行動電源 10000

產品特色

.支援高通 QC3.0與USB-C PD 18W 雙向快充

.充電30分鐘可達50電力(以iPhone XS Max為基準)

.手機同質A+鋰聚合物電芯

.高質晶片,安全智慧防過充

產品規格

容量 : 10000mAh
電池 : 可充式鋰聚合物
輸入 : Micro USB : DC 5V/2A,USB-C PD : DC 5V/2A, 9V/2A(18W Max) 
輸出 : USB-C PD : DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W Max) ; USB-A QC 3.0 : DC 5V/3A, 5V-9V/2A, 9V-12V/1.5A
尺寸 : 137mm * 69mm * 13.5mm
重量 : 191g +/- 5g 
保固 : 12 個月

EDM

產品功能說明

* 點擊看完整介紹

Download
bottom of page